Οι Εταίροι Οργανισμοί

Learnable (Coordinator)

Το Learnable είναι μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων που εργάζονται εδώ και χρόνια για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών. Το Learnable εστιάζει στην υποστήριξη των Ευρωπαίων εκπαιδευομένων στην απόκτηση μαλακών και σκληρών ικανοτήτων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επιτύχουν τους στόχους τους τόσο στην εργασία όσο και στη ζωή τους. Η Learnable δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα σχολεία και η τριτοβάθμια εκπαίδευση, προωθώντας καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες σε διάφορους τομείς όπως η ψηφιακή καινοτομία, η ένταξη, οι γλωσσικές δεξιότητες, η πράσινη οικονομία και η επιχειρηματικότητα. Η κοινότητα αναζητά καινοτόμες λύσεις για να καταστήσει την εκπαίδευση προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Το Learnable υποστηρίζει την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης κατάρτισης και τη στήριξη της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία και της απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων.

Σύνδεσμοςhttps://www.learnable-europe.eu/#welcome

Málaga TechPark

Το Málaga TechPark, που εγκαινιάστηκε το 1992 στη Μάλαγα (Ισπανία), έχει γίνει ένας μεγάλος κόμβος καινοτόμων αξιοθέατων στην Ανδαλουσία και την Ευρώπη, με την τεχνολογία και την καινοτομία να αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξή του. Η Technopolis είναι ένα διεθνές σημείο αναφοράς που μπορεί να περιγραφεί ως μια ενθαρρυντική εστία προσέλκυσης καινοτόμων εταιρειών και ένα οικοσύστημα για εταιρείες και επιχειρηματίες υψηλής τεχνολογία

Το Málaga TechPark έχει σχεδιαστεί ειδικά για να στεγάσει όλους τους τύπους οντοτήτων που ασχολούνται με την καινοτομία. Η Τεχνόπολη αποτελεί σημείο διεθνούς αναφοράς όσον αφορά τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα όπου κυριαρχεί ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής, τόσο στην Έρευνα και Ανάπτυξη όσο και στην κατασκευή εξοπλισμού και υπηρεσιών, με καινοτόμο και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση. Άλλοι τομείς που υπάρχουν στο πάρκο είναι η ενέργεια, η μηχανική, η κυκλική οικονομία, η βιομηχανία, η αγροδιατροφή και η βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων. Με περισσότερες από 630 επιχειρήσεις και αρκετούς βασικούς παράγοντες του συστήματος γνώσης της Ανδαλουσίας, όπως το Πανεπιστήμιο και οι ερευνητικές του ομάδες, πάνω από 20. 000 εργαζόμενους και μια έκταση 200 εκταρίων με ένα σχέδιο επέκτασης σε εξέλιξη, το PTA μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα κύρια σημεία εστίασης για την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη στην Ανδαλουσία.

Σύνδεσμοςhttps://www.pta.es/en/

Flow Productions

Η Flow Productions είναι ένα δημιουργικό στούντιο με έδρα το Φάρο που ασχολείται με τη μελέτη και το σχεδιασμό των καταλληλότερων ψηφιακών λύσεων για διάφορους τομείς όπως η Εκπαίδευση, η Υγεία, οι Εκδηλώσεις, η Κυβερνοασφάλεια και οι Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις. Η οντότητα συνεργάζεται με τοπικές εταιρείες, δημόσιες αρχές, εκπαιδευτικά κέντρα και ενώσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών, παιχνιδιών, βίντεο, κινούμενων εικόνων 2D, λογισμικού, φωτογραφίας, σχεδιαστικά έργα και οποιουδήποτε άλλου ψηφιακού τεχνουργήματος. Η εταιρεία προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: – Εφαρμογές Δικτύου και Κινητών- Εκπαιδευτικές διαδικτυακές λύσεις – Γραφιστική – Παραγωγή Βίντεο – Ψηφιακό Μάρκετινγκ – Στρατηγική Περιεχομένου.Διατηρώντας τη δέσμευσή της στην έρευνα, η εταιρεία είναι συνεχώς ευθυγραμμισμένη με τις νέες εξελίξεις και τεχνικές, σε θέση να αξιολογήσει τη συνάφεια και τις τεχνικές επιδόσεις της για μεμονωμένα έργα. Η Flow Productions έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα με τοπικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και δημόσιες αρχές, όπως στη Γερμανία και την Εσθονία. Έχει επίσης δημιουργήσει μια εταιρική σχέση που ονομάζεται Ibericc Global μεταξύ της ισπανικής επαρχίας της Ανδαλουσίας και της πορτογαλικής περιφερειακής αρχής του Αλγκάρβε, όπου εδρεύει η εταιρεία, η οποία εργάζεται για την ανάπτυξη ανταλλαγών ιδεών και συνεργειών μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων.

Σύνδεσμοςhttps://www.flowproductions.pt/en

European Center of Entrepreneurship Competence & Excellence – ECECE (Austria)

Η E.C.E.C.E. είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει σχεδιαστεί για την προώθηση και ανάπτυξη καινοτόμων παιδαγωγικών μεθοδολογιών για τον τομέα των ενηλίκων με έμφαση στην ψηφιακή εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα. Η ΜΚΟ υποστηρίζει τους δυνητικούς επιχειρηματίες και ενήλικες γενικότερα, στην οικοδόμηση της μελλοντικής σταδιοδρομίας και των επιχειρήσεων τους, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στην επιχειρηματική και προσωπική ζωή μέσω της σχεδιαστικής σκέψης και της συνεργατικής μάθησης. Αποστολή της είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου και επιχειρηματικής κουλτούρας που θα επιτρέπει στους νέους και τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να επιτύχουν τους στόχους τους στη ζωή και τις επιχειρήσεις. Ο ΟΕΕ/ΗΕ ερευνά συνεχώς νέες ιδέες και αξίες για τη δημιουργία νέων στρατηγικών για τη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος διά βίου μάθησης. Συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς εμπειρογνώμονες και οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη πειραματιζόμενη και σχεδιάζοντας νέους τρόπους για την προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών.

Σύνδεσμοςhttp://www.ecece.org/

Social Hacker (Greece)

Οι Social Hackers Academy (SHA) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αθήνα, με εξειδίκευση στην παροχή εκπαιδευτικών διαδρομών σε νέους και ενήλικες γενικότερα. Η SHA δεσμεύεται να εξασφαλίσει ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και μια σταδιοδρομία ανθεκτική στο μέλλον. Αποστολή του οργανισμού είναι η υποστήριξη ευάλωτων ομάδων (ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, προσφύγων, μεταναστών, ανέργων κ.λπ.) για την πρόσβαση σε ποιοτική τεχνολογική εκπαίδευση που οδηγεί στην απασχόληση και σε μια μελλοντική σταδιοδρομία. Από την άποψη αυτή, ο κύριος στόχος της οντότητας είναι να ενσωματώσει στην κοινωνία άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, παρέχοντάς τους ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες μέσω ειδικών εκπαιδευτικών διαδρομών, σεμιναρίων, συναντήσεων και εργαστηρίων. Οι τομείς εργασίας της SHA είναι:

● Εκπαίδευση και Κατάρτιση: σχεδιασμός και παροχή προγραμμάτων σπουδών πληροφορικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

● Σύνδεση με τοπικές εταιρείες: δημιουργία σχέσεων με εταιρείες τεχνολογίας και νεοσύστατες επιχειρήσεις μέσω συναντήσεων, εκδηλώσεων και ημερών σταδιοδρομίας 

● Ψηφιακή ένταξη: σχεδιασμός και παροχή εκπαιδευτικών διαδρομών για ευάλωτες ομάδες μέσω της ενσωμάτωσης ορθών πρακτικών 

● Εργαλεία πληροφορικής:  δημιουργία εφαρμογών, ιστότοπων και πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης 

● Ανάπτυξη ικανοτήτων: πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων για την επέκταση του μοντέλου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε άλλους τομείς και πλαίσια

 

Σύνδεσμοςhttp://www.socialhackersacademy.org

Edu Playground

Η Edu Playground είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δεσμεύεται να επανεξετάζει ενήλικες μέσω ευκαιριών διά βίου μάθησης. Το Edu Playground αναπτύσσει εθνικά και διεθνή προγράμματα για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων που καθιστούν την εκπαίδευση ενηλίκων πιο ελκυστική, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή στην ιδιότητα του πολίτη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και παρέχοντας υψηλής ποιότητας μάθηση μέσω μιας συνεργατικής προσέγγισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αποστολή του Edu Playground είναι η προώθηση και υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και της ενδυνάμωσης των ατόμων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αξιών και της διεθνούς συνεργασίας. Η οργάνωση προσανατολίζεται στην πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα για ενήλικες και νέους, καταπολεμώντας επίσης τις  διακρίσεις, τη βία, την ξενοφοβία και τον αποκλεισμό. Η Edu Playground συνεργάζεται με δήμους, σχολεία, τοπικά και εθνικά μέσα ενημέρωσης και με διαφορετικές εφημερίδες και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, η ΜΚΟ εργάζεται επίσης σε διάφορα έργα μάρκετινγκ και έχουν μακρά εμπειρία στην παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων και μεθοδολογιών μάθησης.

Σύνδεσμοςhttps://www.facebook.com/eduplaygroundbulgaria/

University of Málaga

Από την ίδρυσή του το 1975, το Universidad de Málaga (www.uma.es) έχει γίνει ένας σημαντικός υποστηρικτής του επιστημονικού πολιτισμού για την πόλη της Μάλαγα, παρέχοντας από τη μία πλευρά μια ευρεία βάση για την τεχνολογία, την έρευνα και την ανάπτυξη και από την άλλη μια ενθαρρυντική επίδραση σε ποικίλες πολιτιστικές πτυχές. Το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα είναι ένα από τα πιο δυναμικά και ταχύτερα αναπτυσσόμενα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας στην Ισπανία, με περισσότερους από 2.000 καθηγητές και ερευνητές και 38.000 φοιτητές. Το Universidad de Málaga και το Universidad de Sevilla συμμετείχαν, το 2010, με το έργο Andalucía Tech, στο Πρόγραμμα Αριστείας της Ισπανικής Κυβέρνησης, και αυτή η κοινοπραξία έλαβε την αναφορά της Διεθνούς Πανεπιστημιούπολης Αριστείας που είναι η υψηλότερη διάκριση για ένα ισπανικό πανεπιστήμιο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν


Σύνδεσμος: https://www.uma.es

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies