Резултати

Проектът се стреми да увеличи предлагането на висококачествено обучение за възрастни учащи чрез създаване на гъвкаво и ангажиращо обучение, фокусирано върху блокчейн. Това ще позволи на възрастните да се възползват от една от най-новаторските технологии през последните няколко години, подобрявайки достъпа си до дигитални услуги във всеки аспект от живота и възможностите си за работа.

 

 • Инструментариум B-Skills: предоставя на преподавателите помощни материали и инструменти, необходими за прилагане, подкрепа, управление и оценка на ефективно обучение по блокчейн за възрастни учащи
 • Симулатор B-Skills: игрови онлайн симулатор, възпроизвеждащ по визуален начин как работи блокчейн. Това ще позволи на възрастните учащи да разберат по прост начин сложни концепции, свързани с блокчейн, осигурявайки достъпна и мотивираща среда за насърчаване на ангажираността на възрастните учащи
 • Масивен отворен онлайн курс по B-Skills: състои се от отворен уеб-базиран курс за обучение за възрастни учащи, подпомагащ постигането на основни дигитални компетенции, свързани с блокчейн. Това ще даде възможност на възрастните учащи се да получат достъп до дигитални услуги и възможности за заетост, предоставени от технологията блокчейн

 • Дейностите за обучение, преподаване и обучение за възрастни учащи ще се съсредоточат върху развиването на компетенции за прилагане на основни пътеки за обучение по блокчейн за възрастни учащи
 • Материали за разпространение: Проектът B-Skills предвижда създаване и предоставяне на няколко материала за разпространение, като брошура и електронни бюлетини за споделяне на информация и резултати с потенциални потребители – колеги в изследователската област, индустрията, представители на търговския бранш и политици.

  ·         Брошура на B-Skills

  ·         Електронен бюлетин на B-Skills nº1

  ·         Електронен бюлетин на B-Skills nº2

  ·         Електронен бюлетин на B-Skills nº3

  ·         Електронен бюлетин на B-Skills nº4

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies