Проектът

Въпреки необходимостта от основна грамотност по блокчейн, всъщност няма или има много малко образователни пътища, насочени към възрастните учащи. Блокчейн е сложна концепция за разбиране. Доскоро нямаше официални образователни курсове за него. Повечето курсове, фокусирани върху тази технология, са за ИТ специалисти и разработчици на софтуер. Все още има голяма празнина в намирането на лесно достъпни ресурси за обучение по тази новаторска технология. Освен това има известно объркване и липса на яснота за това как тази технология може да бъде от полза за широката публика.

Проектът B-Skills има за цел да подкрепи преподаватели и възрастни учащи с обучение и помощни материали за постигане на основни дигитални умения, свързани с технологията блокчейн. Възрастните учащи се ще постигнат тези основни умения чрез гъвкави и мотивиращи обучителни пътища, материали и инструменти, за да ги подготвят да се възползват от технологията в ежедневния си живот и работа. Партньорството включва седем допълващи се партньори, идващи от шест различни страни: Learnable (Италия), експерт по новаторски образователни методологии, Technology Park of Andalucía и Университета в Малага (Испания), Европейския център за предприемачески компетенции и високи постижения – ECECE (Австрия), творческото студио Flow Productions (Португалия) и организациите с нестопанска цел „Еду плейграунд“ (България) и Social Hackers (Гърция).

Проектът, съфинансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз, стартира официално през февруари 2022 г. и ще продължи 26 месеца.

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies