B-SKILLS:  European Erasmus Plus Project aiming at upskilling adults learners with Blockchain basic skills

Въпреки необходимостта от основна грамотност по блокчейн, всъщност няма или има много малко образователни пътища, насочени към възрастните учащи. Блокчейн е сложна концепция за разбиране. Доскоро нямаше официални образователни курсове за него. Повечето курсове, фокусирани върху тази технология, са за ИТ специалисти и разработчици на софтуер. Все още има голяма празнина в намирането на лесно достъпни ресурси за обучение по тази новаторска технология. Освен това има известно объркване и липса на яснота за това как тази технология може да бъде от полза за широката публика.

Проектът

Проектът, съфинансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз, стартира официално през февруари 2022 г. и ще продължи 26 месеца.

Резултати

Проектът се стреми да увеличи предлагането на висококачествено обучение за възрастни учащи чрез създаване на гъвкаво и ангажиращо обучение, фокусирано върху блокчейн

Новини

Here you can find the members of the b-skill project.
Contact Us

Fill out the form and get in touch with us

 

Контакти

Партньори

B-Skills is an Erasmus+ project KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education– n. 2021-1-IT02-KA220-ADU-000033410

 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies