B-SKILLS:  European Erasmus Plus Project aiming at upskilling adults learners with Blockchain basic skills

Въпреки необходимостта от основна грамотност по блокчейн, всъщност няма или има много малко образователни пътища, насочени към възрастните учащи. Блокчейн е сложна концепция за разбиране. Доскоро нямаше официални образователни курсове за него. Повечето курсове, фокусирани върху тази технология, са за ИТ специалисти и разработчици на софтуер. Все още има голяма празнина в намирането на лесно достъпни ресурси за обучение по тази новаторска технология. Освен това има известно объркване и липса на яснота за това как тази технология може да бъде от полза за широката публика.

Проектът

Проектът, съфинансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз, стартира официално през февруари 2022 г. и ще продължи 26 месеца.

Резултати

Проектът се стреми да увеличи предлагането на висококачествено обучение за възрастни учащи чрез създаване на гъвкаво и ангажиращо обучение, фокусирано върху блокчейн

Новини

Here you can find the members of the b-skill project.
Contact Us

Fill out the form and get in touch with us

 

Контакти

University Extension Course in BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES

Няма коментари

University Extension Course in BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES   The University of Malaga, partner of the European project B-Skills, will present next Monday, January 23, 2023, the Blockchain Technologies Course organized by…

Read More »

B-Skills Toolkit available

Няма коментари

B-Skills Toolkit available The B-Skills Toolkit is now online. This document provides educators with supporting materials and tools, necessary to implement, support, manage and assess effective training on blockchain for…

Read More »

First results of the European project B-Skills

Няма коментари

First results of the project The first phase of the B-Skills project aims to create a Toolkit that will provide key information, guidance, and practical tools to support adult educators…

Read More »

Партньори

B-Skills is an Erasmus+ project KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education– n. 2021-1-IT02-KA220-ADU-000033410

 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies